Burgerforum Vlaanderen

Beste sympathisant.

Hier kan je de petitie online invullen. Vergeet niet dat ieder lid van jullie gezin dit mag ondertekenen, maar telkens met zijn of haar eigen emailadres. Je mag ze ook afprinten en manueel invullen.

En bevestigingslink aanklikken zodat je stem definitief is.


Download
Petitie voor groepen, bedrijven, verenigingen....
Download hier de Petitie voor groepen, bedrijven, verenigingen.... vergeet niet ook het voorblad te downloaden zodat je de mensen de volledige uitleg kan tonen. Ingevulde lijsten binnenbrengen bij één van de actievoerders.
petitie.pdf
Adobe Acrobat document 161.2 KB
Download
Voorblad van de Petitie.
Hier al de uitleg over de reden waarom we deze petitie voeren.
petitie voorblad.pdf
Adobe Acrobat document 444.2 KB

Hier kan je de petitie nalezen en eventueel afprinten om te bezorgen aan één van onze medewerkers.

Download
petitie.pdf
Adobe Acrobat document 460.5 KB

 

Petitie tegen de uitbreiding van Brussels Airport, buiten de huidige perimeter van de luchthaven, zoals voorzien in de “Strategische Visie tot 2040” van Brussels Airport en hieronder beschreven:

 

 

 

Wij

 

 

 

bewoners van alle gemeenten die grenzen aan de luchthaven van Zaventem en personen die op andere manieren rechtstreeks of onrechtstreeks betrokken zijn bij onderstaande problematiek, hierbij vertegenwoordigd door het “Burgerforum Groene Vallei ‘Beschermt de Leefkwaliteit’ ”, een politiek onafhankelijke groepering van burgers, zelfstandigen, verenigingen, landbouwers, milieuactivisten, sympathisanten en andere betrokkenen.

 

Constateren

 

dat de beleidsvoerders van Brussels Airport in hun uitbreidingsplannen, vervat in hun “Strategische Visie tot 2040”, een verlenging van baan 07R/25L tot 4.000m of een verlenging van de taxiweg naar 07R/25L gepland hebben. Hierbij komt nog het aanleggen van een nieuwe industriezone op het grondgebied van Kortenberg en de daarbij horende aansluiting op de E40 ter hoogte van Everberg, Kortenberg.

 

Met als gevolg

 

dat er een groot aantal woningen, bouwpercelen, handelszaken, landbouwgronden, beschermd groengebied, historisch erfgoed, natuurgebied dient onteigend te worden. Ook zal er op de toegangswegen overlast zijn van aan- en afvoer naar de geplande industriezone. De woningen, grenzende aan of liggend in de nabijheid van de aangepaste banen zullen extra veel bijkomende hinder hebben van geluidsoverlast. Ook zal de waarde van deze woningen enorm veel dalen. De nabijgelegen natuurgebieden zullen verstoord worden in hun biodiversiteit.

 

En verzoeken

 

het Vlaams Parlement via zijn voorzitter en de bevoegde minister van de Vlaamse regering ode huidige plannen voor de geplande infrastructuur aan te passen, vervat in hun “Strategische Visie tot 2040, niet te behouden en de gebieden buiten de huidige luchthavenzone, nu en in de toekomst, te vrijwaren van uitbreiding door de luchthavenautoriteiten zoals vervat in hun Strategische Visie tot 2040”. We verzetten ons tegen een wijziging van de bestemming van de zone die in het masterplan 2040 wordt aangesneden om de baan 25L te verlengen. Omwille van de leefbaarheid van de regio moet de luchthaven beperkt blijven binnen de zone die nu bestemd is voor luchtvaartactiviteiten. Om deze redenen dringen we aan op een hoorzitting in het Vlaams parlement en vragen de commissie bevoegd voor ruimtelijke ordening en de minister op te treden in het welzijn en belang van zijn inwoners van de getroffen regio.

 

Indien u geen software hebt voor de petitie te openen na het downloaden, kan u die hier gratis verkrijgen.

Adobe Acrobat Reader DC