De Feiten....wat staat er in de Media?

Hier proberen we alles te groeperen wat er over het probleem in de media opduikt.Burgemeester Kurt Ryon (Klaver-N-VA) van Steenokkerzeel vraagt de Duitstalige gemeenschap een belangenconflict in te dienen tegen de Brusselse geluidsnormen. Het huidige belangenconflict verstrijkt op 22 april en voorlopig ziet het er niet naar uit dat de gewesten snel een akkoord zullen bereiken over de geluidsproblematiek rond Brussels Airport. 

Het Brussels Gewest voerde begin dit jaar strengere geluidsnormen in voor de vliegtuigen op Zaventem. Vlaanderen diende hiertegen tot twee keer toe een belangenconflict in. Elk gewest is wel bereid om tot een oplossing te komen maar een compromis is er voorlopig nog niet. Elk gewest heeft uiteraard zijn prioriteiten en wensen en die met elkaar verzoenen is natuurlijk geen sinecure. Maar intussen tikt de tijd weg. Op 22 april worden de nieuwe normen immers van kracht.

Steenokkerzeel richt zich daarom tot de Duitstalige gemeenschap met de vraag een derde belangenconflict in te dienen. Dat zou de onderhandelaars 60 dagen extra tijd geven. In een brief aan Olivier Paasch, de minister-president van de Duitsalige gemeenschap, benadrukt burgemeester Kurt Ryon dat een nultolerantie zware economische gevolgen kan hebben voor de luchthaven, de vele bedrijven die er gevestigd zijn en hun werknemers.

Enkele jaren geleden diende De Duitstalige gemeenschap ook al eens een belangenconflict in tegen de splitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde om de regeringen meer tijd te geven om tot een oplossing te komen. Ryon hoopt dat de Duitstalige gemeenschap een zelfde houding wil aannemen in dit netelige dossier rond de geluidsnormen. 

 

Ring tv

Geert Vanhassel

Download
Geen nieuw doel!
De luchthaven vandaag (5/4) in Knack. Met Henk Cuypers, woordvoerder van een net opgericht burgerforum: een koepel van bestaande bewonersverenigingen, mondige burgers en Natuurpuntafdelingen en burgemeester Kurt Ryon van de gemeente Steenokkerzeel.
Niet tegen de luchthaven, maar voor rechtszekerheid en voor de bescherming van de natuur en de open ruimte en rekening houden met de klimaatopwarming en de rol die de luchtvaart daarin speelt.
Geen nieuw doel.pdf
Adobe Acrobat document 995.2 KB

 

LUCHTHAVEN VAN ZAVENTEM Met Macquarie Airports landde het gehaaide kapitalisme op Zaventem.

 

Er is een wereld van verschil tussen de luchthaven van Zaventem en die van Brussels South. In Charleroi krijgt de luchthavenuitbater Brussels South Charleroi Airport al jarenlang miljoenen euro's subsidies. Door zijn lage tarieven haalt het weinig inkomsten uit zijn passagiersstromen - de budgetcarrier Ryanair, die er een marktaandeel van 79 procent heeft, is de lachende winnaar.

 

In Zaventem vechten de luchtvaartmaatschappijen een genadeloze concurrentiestrijd uit, met krappe winstmarges. Daar is de winnaar de luchthavenuitbater Brussels Airport Company. Die spuwt cash, met fenomenale ebitda-marges tot ruim boven 50 procent. 2015 was een recordjaar, met een marge van 62 procent.

 

In Brussel huizen de Europese Commissie en de hoofdzetel van de NAVO. Er zijn 120 politieke instellingen en 1400 internationale niet-politieke instellingen gevestigd. En na Washington is de hoofdstad het belangrijkste lobbycentrum ter wereld. De passagiersstroom in de Brusselse luchthaven zal daardoor altijd stabiel blijven groeien. Het faillissement van Sabena in 2001 bracht daar even verandering in: het duurde tot in 2014 voordat de luchthaven opnieuw meer passagiers vervoerde.

 

Onderbenutte capaciteit

 

Het hoefde niet te verwonderen dat zich in 2004 tien kandidaten aandienden, toen de luchthavenuitbater te koop stond. De Belgische overheid controleerde 63,56 procent van de aandelen. Een consortium van elf privé-investeerders, met onder meer de Belgische banken en verzekeraars, had de overige 36,44 procent in handen. Het beursgenoteerde Australische conglomeraat Macquarie kocht de privé-investeerders uit en nam 33,56 procent van het overheidsbelang over. Zo verwierf het 70 procent van de aandelen, tegen 735 miljoen euro. De Belgische overheid behield een dikke vinger in de pap: ze legt de tarieven vast die Brussels Airport Company aan de luchtvaartmaatschappijen aanrekent en ze beslist wie de licentie voor de uitbating van de luchthaven krijgt.

 

Macquarie, dat wereldwijd infrastructuurwerken beheert, had in 2002 zijn luchtvaartdochter Macquarie Airports naar de beurs gebracht. Die had in Sidney al bewezen dat ze de winst fors kon opkrikken. Daarna trok Macquarie Airports op veroveringstocht naar Europa: het kocht belangen in de luchthavens van onder meer Birmingham, Kopenhagen en Rome. Het werd ook de belangrijkste eigenaar van Zaventem, naast drie andere vehikels in het weinig doorzichtige Macquarie-imperium. Het betaalde de overname door nieuwe aandelen en obligaties uit te geven.

 

Macquarie rook het potentieel van Zaventem. Brussels Airport Company werd nog bevolkt met ambtenaren, die geen uitgesproken commerciële vaardigheden hadden. In het prospectus voor de aandelenuitgifte verwoordden de Australiërs het diplomatisch: ze aasden op luchthavens met een onderbenutte capaciteit. Luchthavens dus die extra verkeersvolume aankonden, zonder dat daarvoor zware investeringen in infrastructuur nodig waren, en waarvan de inkomsten konden stijgen door de uitbating van meer winkels, parkings en de ontwikkeling van vastgoed. In Zaventem voelden ze de nieuwe wind al snel.

 

Brussels Airport Company is een geldmachine

 

© .

 

De grote kaalpluk

 

De operationele cijfers van Zaventem tonen de kracht van het Australische model. Nadat Macquarie er een meerderheidsbelang had verworven, keerde het jarenlang meer dividenden uit dan de nettowinst van het boekjaar. Wat een verschil met de vorige aandeelhouders, die hun luchthavenbelang als goede - of misschien naïeve - huisvaders beheerden. De laatste keer dat zij een dividend uitkeerden, was in 1999 - een karige 9 miljoen euro. Macquarie legde zijn aandeelhouders volop in de watten. "De nettowinst wordt voor de volle 100 procent uitgekeerd", juichte het jaarverslag over 2005. "Als er nog extra cash is, zal de raad van bestuur ook die uitbetalen."

 

Met Macquarie landde het gehaaide kapitalisme op Zaventem. De Australiërs formuleerden dat anders: ze zorgden na een overname voor operationele verbeteringen, financieel advies en de waardeschatting van het vastgoed. In de eerste vier jaar, tot in 2007, plukten de Australiërs het historisch opgebouwde eigen vermogen van Brussels Airport Company kaal. Behalve 31 miljoen euro cash had de balans van 2003 nog 357 miljoen euro eigen vermogen. Daarvan werd 335 miljoen euro aan de aandeelhouders uitgekeerd.

 

Brussels Airport Company genereerde nochtans te weinig cash voor die riante uitkeringen. Het kon die betalen door de financiële schuld te herfinancieren. Dat gebeurde de eerste keer meteen na de overname eind 2004, vanaf 2006 was er een tweede herfinancieringsgolf. In beide gevallen mocht Macquarie Bank de oefening doen. Dat vehikel van het Australische imperium putte daaruit een fooi van 20 miljoen euro. Zeker in 2006 was er wat rumoer bij de overheidsbestuurders van Brussels Airport Company. "Was Macquarie Bank wel voldoende onafhankelijk?", mopperde Olivier Vanderijst, de kabinetschef van toenmalig vicepremier Laurette Onkelinx (PS).

 

Volgens de statuten kunnen de overheidsbestuurders belangrijke beslissingen blokkeren. Maar ook de overheid, die toen nog een belang van 30 procent had, voer wel bij de operationele en financiële knepen van de Australiërs. Er groeide een merkwaardige symbiose tussen de voorzitter van de raad van bestuur, sp.a-coryfee Luc Van den Bossche (en zijn voogdijministers en partijgenoten Johan Vande Lanotte en Bruno Tuybens), en de financieel beenharde Australiërs. "De Australische aandeelhouder betaalde bij de overname meer dan het dubbele van de meest optimistische schatting van de overheid en de privéaandeelhouders", herinnert Van den Bossche zich. "Maar Macquarie kwam uiteraard niet als liefdadigheidsinstelling. En de overheid heeft mee gedeeld in de uitbetaalde dividenden, en sinds 2004 heeft ze meer dan ooit verdiend aan de luchthaven. Dat is belangrijk in budgettair moeilijke tijden."

 

Gedaan met de uitkeringen

 

Macquarie deed wat ook hefboomfondsen doen na een overname: de gekochte prooi vol schulden steken en daarmee versneld de investering terugbetalen. Door de herfinancieringen namen de financiële schulden pijlsnel toe. In 2003 had de luchthavenuitbater 623 miljoen euro schulden, eind 2008 stond de teller op 1,92 miljard. Voor de investeringen in de luchthaven was dat vers opgehaalde geld niet nodig, want die konden perfect worden gedekt met de kasstromen.

 

Het eigen vermogen bleef op peil door nog een expertise van de Australiërs: de waardeschatting van het luchthavenvastgoed. Al in het eerste kwartaal van 2005, enkele maanden na de overname, was het vastgoed plots ruim 600 miljoen euro meer waard - een klim met 60 procent. De schatting gebeurde door het internationale ingenieursbureau ARUP. Die zogenoemde herwaarderingsmeerwaarde - de aanpassing aan de marktwaarde - was het gros van het eigen vermogen: 93 procent eind 2006.

 

"De waardestijging was het gevolg van de ongelukkige timing van de verkoop in 2004", oordeelt een kenner van het luchthavenvastgoed. "Na het faillissement van Sabena en de prille doorstart van Brussels Airlines was de luchthaven wellicht ondergewaardeerd. De Australiërs hebben de niet aan luchtvaart gebonden inkomsten en de ebitda-marges opgedreven. Macquarie heeft dus gedaan wat je van een hefboomfonds mag verwachten: de rentabiliteit optimaliseren."

 

Toch vonden de aandeelhouders het welletjes na die tweede herfinanciering. In 2007 volgde een laatste tussentijdse dividenduitkering, van 40 miljoen euro. Daarna was het vijf jaar gedaan met de uitkeringen. Wel kregen de aandeelhouders 7 procent rente op een lening van bijna 600 miljoen euro die ze het bedrijf hadden toegestopt bij de tweede herfinancieringsronde. Dat bedrijf was inmiddels een holding geworden: Brussels Airport Holding, die stond boven de werkmaatschappij Brussels Airport Company. De werkmaatschappij bleef dividenden uitkeren aan Brussels Airport Holding.

 

Brussels Airport Company is een geldmachine

 

© .

 

Toen kwamen de Canadezen

 

Maar Brussels Airport Holding hield het geld deze keer op zak. Er kwamen geen dividenden voor de aandeelhouders. De balans werd opgepoetst, omdat Macquarie Airports weg wilde uit Europa. In het najaar van 2011 was het zover. Macquarie Airports bleef beursgenoteerd in Sidney, maar het werd omgedoopt tot Sidney Airport. Die luchthaven werd het enige actief. De koper van Zaventem werd Ontario Teachers' Pension Plan Board (OTPP). Het Canadese pensioenfonds ruilde met Macquarie zijn belang in de luchthaven van Sidney voor dat van Zaventem.

 

OTPP is de grootste aandeelhouder van Brussels Airport Company. De holding en de werkmaatschappij gingen opnieuw samen en er volgde alweer een herfinancieringsronde. Die viel gunstiger uit voor de luchthavenuitbater. Ruim de helft van de financiële schulden bestaat nu uit op de Luxemburgse beurs genoteerde obligaties, met een rentevoet van 3 procent. In tijden van rentes van bijna 0 procent is dat misschien nog niet optimaal, maar het is beter dan wat Brussels Airport Company aan de aandeelhouders voor hun leningen moet betalen: 5,8 procent.

 

Bovendien krijgen die aandeelhouders sinds 2013 opnieuw mooie dividenden uitgekeerd, die alweer hoger zijn dan de nettowinst. Toch liggen de investeringen in de luchthaven sinds twee jaar hoger dan de dividenduitkeringen. Vorig najaar maakte Brussels Airport Company bovendien forse uitbreidingsplannen bekend. Het verkeer zou verdubbelen naar 40 miljoen passagiers in 2040. Zal de luchthavenuitbater, ruim een decennium na de overname, zijn centen eindelijk hoofdzakelijk gebruiken voor wat hij moet doen: de luchthaven ontwikkelen?

 

Het loon van de aandeelhouders

 

Meerwaarde Macquarie Airports uit verkoop belang in Brussels Airport Company in 2011: 460 miljoen euro

 

• Dividenden: 420 miljoen euro

 

• Kapitaalverminderingen en uitkeringen eigen vermogen: 250 miljoen euro

 

• Rentelasten op aandeelhoudersleningen (enkel privéaandeelhouders): 185 miljoen euro

 

• Verkoop belang van 5 procent in Brussels Airport Company door overheidsinstelling FPIM (Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij) aan Macquarie Airports in 2007: 78 miljoen euro

 

• Verbrekingsvergoeding bij de herfinanciering van 2013: 37 miljoen euro

 

• Vergoeding Macquarie Bank voor herfinanciering: 20 miljoen euro

 

Cash spuwen in volle bankencrisis

 

De grote schuldenaar van de luchthavenuitbater tijdens de bankencrisis was een bankenconsortium. Een groep van 22 banken had 1,3 miljard euro geleend aan de onderneming. De luchthavenuitbater haalde ook in de diepste recessiejaren 2008 en 2009 ebitda-marges tot ruim boven 50 procent. Toch kon dat de kredietbeoordelaar S&P niet vermurwen. Omdat de balans zwaar met financiele schulden was beladen, zakte de kredietwaardigheidsrating in 2009 naar BB+ (stabiel). Dat is het junkbondniveau, dus niet investeringswaardig. De luchthavenuitbater startte een extra besparingsprogramma en krikte het eigen vermogen geleidelijk weer op.

 

Terreur deert Zaventem niet

 

De aanslag van 22 maart vorig jaar op de luchthaven van Zaventem, waardoor 16 doden en 120 gewonden vielen, kraakte de winstmachine van Brussels Airport Company niet. "De vermindering in trafiekvolumes zal van korte duur zijn en deze gebeurtenis zal geen materiële impact hebben voor de trafiekgroei op middellange termijn", stelde de raad van bestuur tijdens de jaarvergadering van 20 april 2016.

 

De raad van bestuur ging daarna weer over tot de orde van de dag en keurde een finaal dividend van 41 miljoen euro goed. In december was al een tussentijds dividend van 45,5 miljoen euro uitgekeerd. De totale uitkering bedroeg 86,5 miljoen euro.

 

BRON: Trend.be 15/03/17

 


 

Uitbreiding luchthaven Zaventem niet nodig om groei te realiseren

 

 

 

De luchthaven van Zaventem kan de komende decennia perfect groeien en haar positie internationaal handhaven zonder bijkomende infrastructuurwerken zoals het verlengen van taxi- of landingsbanen.

 

 

 

Dat zegt burgerforum.vlaanderen, de koepel van alle bewonersverenigingen uit de

 

gemeenten rondom de luchthaven. Het burgerforum organiseerde de afgelopen weken druk bijgewoonde informatievergaderingen om bewoners te informeren over de strategische plannen van Brussels Airport Company.

 

 

 

Brussels Airport Company is een privébedrijf, waarvan 75% van de aandelen in Australische (36%) en Canadese (39%) handen is. De Australische aandeelhouder, Macquarie, wil zijn aandelen nu verkopen aan Ontario Teachers Pension Plan, het Canadese pensioenfonds dat nu al de meeste aandelen in handen heeft. Dat betekent dat 75% van de luchthaven van Zaventem in handen van één Canadese aandeelhouder terecht zal komen.

 

 

 

Om die verkoop zo gunstig mogelijk te laten verlopen en de toekomstperspectieven zo rooskleurig mogelijk voor te stellen, heeft Brussels Airport Company zijn groeiplannen bekend gemaakt in zijn Strategisch Plan 2040. Om die groei in de toekomst aan te kunnen, plant de luchthaven een verhoogd gebruik van baan 19, een uitbreiding van haar terreinen en een verlenging van taxi- en/of landingsbanen, met een ongeziene overlast voor de wijde omgeving tot gevolg.

 

 

 

“We begrijpen natuurlijk dat BAC als privébedrijf wil groeien”, zegt Henk Cuypers, Voorzitter van bewonersvereniging Decibel25L van Kortenberg. “Maar de buitenproportionele overlast die zou veroorzaakt worden door de uitbreiding van de luchthaven richting Leuven zou slechts een marginale winst opleveren, namelijk enkele bijkomende slots tijdens de piekuren”.

 

 

 

Bovendien zijn de luchtvaartmaatschappijen zelf geen vragende partij voor bijkomende slots, zo weet het burgerforum. Het zou een veel slimmere en duurzamere keuze zijn om door dynamische taxatie, vliegen tijdens de piekuren te ontraden en vluchten overdag, buiten de piekuren, te stimuleren. Dezelfde regeling als het rekeningrijden voor vrachtwagens. Daardoor kunnen low-cost maatschappijen op goedkopere slots buiten de piekuren rekenen, terwijl andere maatschappijen meer betalen voor de tijdskritischere slots van bijvoorbeeld zakenvluchten.

 

 

 

De omwonenden maken zich ernstig zorgen over de gevolgen van de uitbreidingsplannen. De bijkomende geluidsoverlast en het nog verder dichtslibben van de wegen maakt de dorpen rondom de luchthaven onleefbaar en de vrees voor ontwaarding van het vastgoed en voor onteigeningen, zet kwaad bloed.

 

Toch blijven ze vechten voor een duurzaam samengaan tussen economie en ecologie, waarbij het evenwicht tussen de belangen van luchthaven en omwonenden in de wijde omgeving gehandhaafd blijft.

 

 

 

Burgerforum.vlaanderen (www.burgerforum.vlaanderen) is opgericht door de bewonerscomités van de gemeenten rond de luchthaven: Steenokkerzeel (Zone-S), Kortenberg (Decibel25L) en Sterrebeek (Sterrebeek 2000) en de plaatselijke Natuurverenigingen.

 Download
Brussels Airport Company belooft meer jobs dan het waarmaakt
meerjobs.pdf
Adobe Acrobat document 392.2 KB

Bewonersgroepen infoavonden over uitbreidingsplannen luchthaven

Enkele bewonersgroepen en het burgerforum 'Midden-Brabant beschermt de leefkwaliteit' organiseren in maart twee infoavonden over de uitbreidingsplannen van Brussels Airport.

 

Op 2 maart worden de inwoners van Steenokkerzeel ingelicht over die plannen, op 8 maart is het de beurt aan de inwoners van Kortenberg. Nadien volgen nog andere acties.

Brussels Airport gaat in februari - na lang aandringen van beide gemeenten - een informatiesessie over haar Strategische Visie 2040 houden in Kortenberg en in Steenokkerzeel. "Maar dat volstaat voor ons niet om de omwonenden te informeren over de uitbreidingsplannen van de luchthaven", zegt Henk Cuypers van de Kortenbergse bewonersgroep Decibel 25L en van het burgerforum 'Midden-Brabant beschermt de leefkwaliteit'.

"Daarom gaan we zelf twee informatieavonden organiseren: op 2 maart in De Corren in Steenokkerzeel en op 8 maart in GC Berkenhof in Kortenberg.

Inwoners zullen er meer informatie over de plannen krijgen en we zullen - indien mogelijk - zoveel mogelijk vragen proberen te beantwoorden." Het burgerforum verzamelde inmiddels al meer dan duizend handtekeningen tegen de uitbreidingsplannen en is van plan de komende maanden actie te ondernemen. Zo wordt onder meer gedacht aan een protestmars.

 

HLN 28/01/2017


Download
Het Standpunt van Natuurpunt Kortenberg
Het standpunt van.pdf
Adobe Acrobat document 1.1 MB

Vliegtuigen vliegen vaakst over Kortenberg

De inwoners van Diegem, een buurgemeente van Zaventem, krijgen het meeste vliegtuigen boven hun hoofd. Dat blijkt uit de voorlopige statistieken van de federale ombudsman voor Brussels Airport. Stokkel (een gehucht op de grens met Kraainem, Sint-Pieters-Woluwe en Sint-Lambrechts-Woluwe), Sint-Pieters-Woluwe en Kortenberg zijn de overige meest overvlogen gemeenten.

 

Opvallend daarbij is dat de Diegemnaar lang niet het meest klaagt over geluidsoverlast. Brussels Airport ontving vooral klachten uit Sint-Pieters-Woluwe, Sint-Lambrechts-Woluwe, Kraainem, Wezembeek-Oppem, Waterloo, Jette, Neder-Over-Heembeek en Wemmel.

 

De definitieve statistieken worden in februari vrijgegeven.

Nieuwsblad 28/01/2016


 

Leuven zet Bellot het mes op de keel: "Zonder vliegwet geen uitbreiding van Brussels Airport"

 

De Vlaamse partijen hebben zich in de gemeenteraad van Leuven verenigd tegen de uitbreiding van de luchthaven van Zaventem. Daarmee voeren ze de druk op bij minister François Bellot (MR) om werk te maken van een federale vliegwet.

 

 

 

Sinds de aankondiging over de uitbreiding van de luchthaven in november staan de lokale besturen rond Zaventem op hun achterste poten. Tegen 2040 moeten er dubbel zoveel reizigers vertrekken op Brussels Airport. Goed nieuws, ware het niet dat er een piste moet worden verlengd. En waar gaan al die vliegtuigen overvliegen?

 

In Leuven zijn ze formeel: niet boven ons. Tenzij de piloten hoog genoeg vliegen, zodat burgers geen last hebben van ronkende vliegtuigmotoren. Leuven krijgt sinds jaar en dag landende vliegtuigen van Zaventem over zich, maar sinds voormalig staatssecretaris voor Mobiliteit Melchior Wathelet (CDH) in 2014 de vliegroutes herschikte, kwamen er een pak stijgende vliegtuigen bij. Door de uitbreiding van de piste zouden die nog lager overvliegen.

 

Vreemde kronkel

 

In een opmerkelijke coalitie verenigen CD&V, N-VA, Open Vld, Groen en sp.a zich tegen de uitbreiding van de luchthaven. Op hun initiatief stemde de gemeenteraad van Leuven maandagavond een motie die de uitbreiding van de luchthaven tegenhoudt. Volgens de motie is zo'n uitbreiding enkel mogelijk binnen de bestaande contouren van de luchthaven. "Een verdere teloorgang van woonzone, landbouwgrond en natuurgebied is niet wenselijk", klinkt het.

 

Een vreemde kronkel, want Vlaanderen wil eigenijk niets liever dan dat Brussels Airport bloeit. Zolang de Noordrand niet overmatig veel overlast krijgt te slikken, weliswaar. De Vlaamse regering riep onlangs een belangenconflict in tegen de plannen van het Brussels Gewest om de geluidsnormen voor het vliegverkeer te verstrengen, een maatregel waar luchthaven-CEO Arnaud Feist zich al lang tegen verzet omdat die de luchthaven zou verstikken.

 

De boodschap uit Leuven is niet zozeer gericht aan Zaventem, maar wel aan federaal minister van Mobiliteit François Bellot (MR) en diens uitblijvende vliegwet. De motie is een drukkingsmiddel van Vlaanderen om de minister een trap onder zijn kont te geven. De vliegwet laat te lang op zich wachten, klinkt het. Vandaar dat Leuven één uitzondering voorziet waaronder een uitbreiding wel aanvaardbaar zou zijn: als die uitbreiding gekoppeld is aan een goedgekeurde vliegwet.

 

Buurtcomité's

 

De nieuwe vliegwet betonneert de manier waarop vliegroutes in de toekomst nog kunnen worden gewijzigd. Kwestie van willekeur à la Wathelet in de toekomst onmogelijk te maken. Dat is niet alleen belangrijk voor de luchthaven zelf, maar ook voor Leuven. De vliegwet legt bijvoorbeeld vast wanneer piloten welke landingsbaan moeten gebruiken. 

 

Minister Bellot belooft nu al maanden dat hij binnenkort met een vliegwet komt. Dat moet ook volgens het regeerakkoord. Maar de minister kan in deze discussie onmogelijk goed doen. De vliegwet bevindt zich op de gevoelige breuklijn tussen de gewesten, tussen stad en platteland en tussen arm en rijk. De vraag is: hoe kunnen we de vliegtuigoverlast van Zaventem eerlijk verdelen? 

 

Minister Bellot weigert in te gaan op de motie van Leuven. "Wij werken verder aan een oplossing", is het enige dat hij kwijt wil. Verwacht wordt dat Bellot binnenkort een voorstel op tafel legt bij de kern. Veel tijd heeft hij niet meer, want in de aanloop naar de lokale verkiezingen van oktober 2018 zal de oorlog tussen buurtcomité's en politici alleen maar erger worden.

 

"Wij hopen dat de nieuwe vliegwet er zo snel mogelijk zal zijn", reageert Anke Franssen, woordvoerster van Brussels Airport. Op dat vlak zitten de luchthaven en het stadsbestuur van Leuven op dezelfde lijn. De motie vormt voorlopig geen bedreiging voor de luchthaven, want die kan met de huidige infrastructuur nog tot 2025 verder.

 

 

 


Top Brussels Airport aangeklaagd voor verspreiden van leugens

 

Een tiental Brusselse omwonenden van Brussels Airport heeft donderdag bij de onderzoeksrechter een klacht ingediend die zich duidelijk richt tegen de top van de luchthaven. Die zou volgens de klagers leugens en onjuiste informatie verspreiden. De luchthaven wil voorlopig niet reageren.

Formeel gezien gaat het om een klacht ingediend tegen onbekenden, maar het is duidelijk dat Arnaud Feist en Marc Descheemaecker, respectievelijk de CEO en de voorzitter van de luchthavenuitbater de doelwitten zijn. De nieuwe klacht werd ingediend door advocaat Philippe Vanlangendonck.

Het gaat om een uitbreiding van een klacht van 20 december 2016. Die volgde op een paginagrote advertentie van Brussels Airport in een aantal kranten, waarbij volgens de klagers sprake was van misleidende reclame, vervalsing en gebruik van vervalsing en manipulatie ten nadele van de volksgezondheid.

Advertentie

De personen tegen wie de klacht gericht is hebben volgens de klacht onjuiste informatie verspreid over het aantal inwoners dat gehinderd wordt door het lawaai van de luchthaven, het aantal jobs verbonden met bepaalde vrachtactiviteiten en de uitbating van de luchthaven na het afschaffen van de tolerantie op de Brusselse geluidsnormen.

De Brusselse denktank Coeur-Europe zegt zelfs dat hij in de media 21 leugenachtige uitspraken vond die Brussels Airport sinds december 2016 verspreidde.

‘Het is duidelijk dat het verspreiden van onjuiste informatie door de heren Feist en Descheemaecker gebeurt met als doel een status quo te bewaren die schadelijk is voor de gezondheid van de inwoners van de Brusselse agglomeratie’, stelt meester Vanlangendonck in een persbericht. De verspreiding van de onjuiste informatie verstoort volgens de klagers de openbare orde en dus meent de advocaat dat deze onder de strafrechtelijke aansprakelijkheid valt.

De 21 misleidende verklaringen zijn volgens de denktank Coeur-Europe terug te brengen tot drie groepen. De ontkenning van het hoog niveau van hinder op de Brusselse agglomeratie, het negeren van structurele oplossingen voor een duurzamere luchthaven en de cynische chantage van CEO Arnaud Feist als het op tewerkstelling aankomt.

Op de persconferentie over de aanklacht werden verschillende voorbeelden gegeven. Zo bleek uit een rapport uitgevoerd door de Universiteit Gent dat het aantal potentieel sterk gehinderde personen door het luchthavenlawaai op 14.000 ligt. Volgens officiële berekeningen van de Europese Unie en het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning ligt dat cijfer van sterk gehinderde personen met 41.000 drie maal hoger.

Brussels Airport wil nog niet reageren op de klacht. ‘We hebben nog geen klacht ontvangen en dus kunnen wij hier ook nog geen verdere commentaar op geven’, vertelt woordvoerster van Brussels Airport Florence Muls.

 

Bron: BELGA

 

 


 

Brussels Airport : the sky is the limit !

 

 

 

 

 

 

Arnaud Feist, CEO van Brussels Airport, heeft de afgelopen week voor heel wat commotie gezorgd in de omgeving van de luchthaven. Zijn vraag voor een verlenging  met 900 meter van startbaan 25 L, doortrekken van de taxibaan naar het oosten, een nieuw bedrijventerrein op de grens van Kortenberg en Nossegem met directe aansluiting op de E40, zijn dan ook niet min.

 

In ruil belooft hij 60.000 extra jobs (een verdubbeling van de huidige tewerkstelling). 60.000 is natuurlijk even snel gezegd als 10.000 en ik neem aan dat een precies aantal zeer moeilijk hard te maken is, omdat we hier over een tijdspanne van 24 jaar spreken, waarin de automatisering ongetwijfeld nog enorm zal toenemen.

 

Er zijn natuurlijk heel wat kanttekeningen te maken bij deze wilde plannen.

 

Vooreerst is de huidige hausse in de luchtvaart voor een groot deel te wijten aan de onaanvaardbare lage prijs die we allemaal betalen om naar het andere eind van de wereld te vliegen. Een treinrit van Limburg naar de zee kost vaak meer dan een vliegtuigticket van Brussels Airport naar bijvoorbeeld Barcelona. Volgens Skuli Mogensen, CEO van WOW Air kan het vliegen zelfs gratis worden, als de vliegtuigmaatschappij maar genoeg boekingen voor huurauto’s, hotels en restaurants verkoopt (DS 19 november 2016). Dit is natuurlijk alleen mogelijk omdat er wereldwijd  geen accijnzen geheven worden op kerosine en bij ons zelfs geen BTW betaald wordt op vliegtuigtickets. Dergelijk belastingvoordeel van het vliegtuig op andere vervoerswijzen is niet te rechtvaardigen  : voor vliegtuigmaatschappijen geldt blijkbaar niet dat de vervuiler betaalt. In het licht van de strijd tegen de klimaatopwarming zal men niet om een rechtvaardige belasting op kerosine heen kunnen. Uiteraard moet een dergelijke maatregel wereldwijd genomen worden. Een rechtvaardige prijs voor vliegtuigbrandstof zal de lokale landbouw en nijverheid ten goede komen, die nu weggeconcurreerd worden door goedkope import van elders. Het is dus nog maar de vraag of we in 2040 nog allemaal zoveel zullen vliegen.

 

De verlenging van piste 25L of de verlenging van zijn taxibaan heeft zeer ingrijpende consequenties. De huidige drie landingsbanen zijn al jaren wat ze zijn, de laatste betekenisvolle verlenging van een landingsbaan dateert van meer dan 40 jaar geleden, toen diezelfde 25L al eens verlengd werd naar het oosten, waarbij de Mechelsesteenweg  tussen Nossegem en Steenokkerzeel ondertunneld werd. De implanting van woonwijken en de bevolkingsconcentraties hebben zich aan het gebruik van deze start- en landingsbanen aangepast. Hier plots het roer omslaan en de vliegtuigen laten opstijgen over Nossegem, Zaventem en Sterrebeek, waarbij delen van Steenokkerzeel en Kortenberg erg veel grondlawaai te verduren zullen  krijgen, is totaal respectloos naar de lokale bevolking toe .  Deze lokale woonkernen zijn nochtans erg belangrijk, want indien ze zouden verdwijnen of verkleinen, zouden veel meer mensen van verder naar hun werk in deze regio moeten komen, wat het verkeersinfarct  dat er nu al vaak is, nog zou verergeren.

 

 Feist beweert dan wel dat zijn eis tot verlenging van 25L niets te maken heeft met de strenge geluidsnormen in het Brusselse gewest, maar het is wel mooi meegenomen dat door deze verlenging er toch in westelijke richting kan opgestegen worden, waarbij de vliegtuigen dan voor ze Brussel bereiken naar het zuiden kunnen afdraaien. Deze oostelijke gemeenten zijn echter allemaal zeer dichtbevolkt, zelfs meer dan bepaalde wijken in Brussel. Ook puur toeval dat net deze week bekend raakte dat het beroep dat Brussels Airport had aangetekend tegen de Brusselse geluidsnormen, verworpen werd. Even triest zijn echter de reacties uit de Vlaamse Noordrand van de luchthaven, waar men hoopt dat door een verlenging van landingsbaan 25L ze zelf minder vliegtuigen te verwerken zullen krijgen. Als men de economische voordelen van een uitbreiding van de luchthaven zou berekenen, dan moet men uiteraard ook rekening houden met het waardeverlies van het vastgoed in al deze nieuw overvlogen gebieden.

 

De eis van een nieuw bedrijventerrein rond de luchthaven is al helemaal onbegrijpelijk. Er is momenteel al heel wat leegstand in de talrijke Zaventemse industrieterreinen, niet in het minst door de vele files in dit gebied. Daar waar men vroeger probeerde de meest nabije industrieterreinen voor te behouden aan luchthavengebonden activiteiten, is men daar al lang van afgestapt omwille van deze leegstand en nu probeert men zelfs bedrijven die niets met de luchthaven te maken hebben zich op de luchthaven zelf te laten vestigen.  De paralellen met de visie van Skuli Mogensen (cfr supra) zijn duidelijk. De gevraagde rechtstreekse verbinding vanaf de E40 met de luchthaven is een eis die al 20 jaar af en toe opduikt en veel onrust veroorzaakt bij de plaatselijke bevolking omdat het de enige nog ongeschonden vrije ruimte tussen Nossegem en Kortenberg  (het landbouwgebied Hoogveld) zou vernietigen. Arnaud Faust heeft daar allemaal lak aan.

 

Merkwaardig genoeg stelt men nu de oprichting voor van een forum waarin al deze eisen zouden kunnen besproken worden. Heeft Brussels Airport dan zo’n kort geheugen ? In 2015 werd er op initiatief van de Vlaamse Regering (minister Joke Schauvliege) een werkgroep opgericht die zich moest buigen over de gewenste ruimtelijke structuur van het gebied ten zuidoosten van de luchthaven (het gebied waarin al de eisen van de luchthaven zich situeren). Na een hele reeks vergaderingen waarin alle actoren vertegenwoordigd waren (de luchthaven, VOKA, de provincie Vlaams-Brabant, de gemeentebesturen, de milieubeweging, het Vlaams gewest, Interleuven, etc…) werd er met een overgrote meerderheid beslist dat deze ruimte zoveel mogelijk moet open blijven, dat er geen nood is aan een bijkomend industrieterrein, een nieuwe autoweg vanaf de E40 of een verlenging van een start/landingsbaan. Brussels Airport stond hier met zijn eisen alleen, op VOKA na uiteraard. De luchthaven weet dus hoe de actoren tegenover zijn onaanvaardbare eisen staan, de discussie is reeds gevoerd. Het lijkt wat wereldvreemd om, als men geen gelijk krijgt in een officiële door de Vlaamse overheid opgerichte werkgroep, dan maar een nieuwe eigen werkgroep in het leven te roepen.

 

Het zou de taak moeten zijn van een goede CEO om een maatschappelijk draagvlak te creëren voor zijn luchthaven in een dermate dichtbevolkt gebied.  In plaats daarvan jaagt hij de omwonenden weer maar eens in het harnas met zijn wilde plannen.

 

 

 

Daniel Blockmans

 

Voorzitter van Natuurpunt afdeling Zaventem

 


Vermoedelijke inplanting van het nieuwe industrieterrein volgens merdatabank. Ontsluiting vanaf de E40 via Everberg staat er nog niet op, maar zal er moeten komen....

 


In het Vlaams parlement werd dinsdag heftig gedebatteerd over het belangenconflict dat de Vlaamse overheid heeft ingeroepen tegen een verstrenging van de Brusselse geluidsnormen. Maar een meerderheid is het erover eens dat de regering meer moet doen dan enkel haar tanden laten zien. 

Vorige week vrijdag riep de Vlaamse regering op voorstel van minister Weyts een belangenconflict in tegen de verstrenging van de Brusselse geluidsnormen voor vliegtuigen. Sinds 2000 mogen de maatschappijen die overschrijden met negen decibel overdag en zes 's nachts. Maar vanaf 1 januari wordt die tolerantiemarge afgeschaft. “Dit geeft ook enorme imagoschade aan de luchthaven. En wellicht zullen er daardoor meer vluchten over Vlaanderen worden afgeleid. Daar kunnen we niet mee akkoord gaan. En dat is ook de reden waarom de Vlaamse regering gebruik zal maken van het belangenconflict”, reageerde minister Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, dinsdag in het Vlaams Parlement.

Door het belangenconflict belandt het dossier nu op de tafel van het overlegcomité van de federale regering en deelstaten, waardoor de kwestie nu voor zestig dagen bevroren wordt.  Katia Segers (Sp.a) uit Liedekerke vindt het positief dat de Vlaamse regering haar tanden laat zien maar dringt aan op een duurzame oplossing. Ook volgens Gwenny De Vroe (Open VLD) uit Kampenhout benadrukt dit het belang van een federale vliegwet en samenwerkingsakkoord tussen de gewesten.

Over de uitbreidingsplannen van Brussels Airport heeft de Vlaamse regering nog geen formeel standpunt ingenomen. Dat kan pas na meer concrete gegevens of wanneer er vergunningen worden aangevraagd. Er volgt ook nog een consultatieronde met Brussels Airport. Groen neemt echter geen genoegen met deze afwachtende houding . “Als Vlaams minister van Leefmilieu moet Schauvliege een verantwoordelijk beleid voeren en alle hefbomen gebruiken om de werkgelegenheid en leefbaarheid te behouden”, antwoordde Ann Moerenhout (Groen) uit Kapelle-op-den-Bos. “Voorts moeten we een kader creëren waarin bepaald wordt wat mogelijk is en wat uitgesloten is”, besloot Bart Nevens (N-VA)


 

Kortenbergse gemeenteraad eensgezind over luchthavendossier

 

Burgemeester Chris Taes (CD&V) gaf op de gemeenteraad toelichting bij de stand van zaken rond het toekomstplan van luchthavenuitbater Brussels Airport Company (BAC) in verband met de nationale luchthaven.

 

Op 17 november jl. werd het college van burgemeester en schepenen door de luchthavenuitbater uitgenodigd voor een bondige toelichting bij het toekomstplan van de luchthavenuitbater met als horizon 2040.

 

Bij die toelichting werd het evidente economische en tewerkstellingsbelang van de luchthaven in de verf gezet en werd de ambitie van de luchthavenuitbater duidelijk om tegen 2040 het volume van passagiers- en cargovervoer ten opzichte van vandaag te verdubbelen. Niemand betwist het economische belang van de luchthaven als tweede belangrijkste economische poort van het land.

 

Toch heerst er bij de voltallige gemeenteraad grote bezorgdheid om een aantal zeer belangrijke elementen in het toekomstplan van BAC:

 

In één van de scenario’s wordt een verlenging van startbaan 25L met 900 meter in het vooruitzicht gesteld.  Dat is voor het gemeentebestuur volstrekt onaanvaardbaar, omdat dit de leefbaarheid van de hele dorpskern van Erps-Kwerps onmogelijk zou maken.  Mocht BAC eraan denken om dit scenario verder uit te werken, dan zal het gemeentebestuur van Kortenberg alle politieke, juridische en democratische middelen inzetten om dit te verhinderen.

 

 

 

In het toekomstplan is sprake van een ‘zuidelijke ontsluiting’ van de luchthaven vanuit de E40.  Concrete tracés of plannen hiervoor zijn niet beschikbaar.  De gemeenteraad spreekt zich ondubbelzinnig uit tegen een ‘zuidelijke ontsluiting’ die de schaarse open ruimte in Everberg en Kortenberg zou doorkruisen. 

 

 

 

Op dit ogenblik is er een totaal onevenwicht in de verdeling van de lusten en lasten van de luchthaven tussen de Vlaamse Rand en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.  De gemeenteraad van Kortenberg eist dat eerst een duurzame oplossing voor het rechttrekken van het bestaande onevenwicht wordt uitgewerkt via een federale Vliegwet, vooraleer nieuwe uitbreidingsplannen worden gerealiseerd.  Het is immers onmiskenbaar dat de voorliggende uitbreidingsplannen het bestaande onevenwicht alleen maar zullen vergroten en versterken.

 

 

 

Door de bekendmaking van het toekomstplan van BAC, zijn de bouwgronden en het vastgoed in de onmiddellijke omgeving van de mogelijke ‘ingrepen’ voor de luchthavenuitbreiding (verlenging van de taxibaan en/of verlenging van de landingsbaan) in potentiële waarde gedaald.  Het vooruitzicht van een belangrijke ruimtelijke ingreep in de rechtstreeks geviseerde wijken en straten in Erps-Kwerps, zorgt onvermijdelijk voor een waardedaling bij een mogelijke verkoop van vastgoed.  De gemeenteraad eist een passende oplossing voor dit probleem.

 

 

 

De voltallige gemeenteraad van Kortenberg is vastberaden om, over alle partijgrenzen heen, eensgezind de belangen van de omwonenden in dit belangrijke dossier te blijven verdedigen, volgens de principes die werden vastgelegd in het ‘minderhinderplan’.

 

Daarom gaat het gemeentebestuur in op het aanbod van luchthavenuitbater BAC om concrete toelichting te komen geven over de toekomstplannen op een raadscommissie ‘ad hoc’, waarin alle gemeenteraadsfracties vertegenwoordigd zijn, en waarop ook vertegenwoordigers van bewonersgroep Decibel 25L en andere geïnteresseerden zullen worden uitgenodigd.  De datum voor dit overleg moet nog worden bepaald. 

 

Intussen blijft het gemeentebestuur dit dossier met de grootst mogelijke aandacht opvolgen en dringt het er bij BAC en alle betrokken overheden op aan om helder en transparant te communiceren naar de betrokken inwoners.

 

 

 

Bron : christaes.blogspot.be

 

 

 

 

Het is reeds voelbaar.....

Deze voormiddag een bezoek gebracht aan Immo Willems, een gekende makelaar die heel erg actief is binnen onze gemeente. Op onze vraag, die we hen eerder deze week stelde, of ze reeds enige invloed of nadelen hadden ondervonden van de problematiek rond de uitbreidingsplannen van de luchthaven, kreeg ik helaas een positief antwoord.

 

En inderdaad, wie wil er een woning kopen in een gebied waar je niet zeker weet hoelang je er kan wonen of wat de leefkwaliteit zal zijn indien de plannen uitgevoerd worden zoals voorzien. Of mensen die willen verkopen, omdat ze de problemen voor willen zijn en niet met een minwaarde op hun vastgoed geconfronteerd willen worden. De ene koopt niet, dan andere kan niet verkopen…

 

Eerder deze week hadden ze een koppel dat telefonisch en per mail al een aankoop bevestigd had. Ze vroegen een tweede bezichtiging van het pand, gelegen in de Engerstraat. Helaas, net die dag was er oostenwind en dus opstijgende vliegtuigen. Bleek ook dat ze al navraag gedaan hadden bij de buren en op de hoogte waren van het lawaai en de plannen. Resultaat, einde bezichtiging en géén verkoop.

 

En dit is geen alleenstaand geval. Eerder had een koppel al een afspraak geannuleerd omdat ze gehoord hadden van de uitbreidingsplannen van de luchthaven. Een ander  jong koppel, die recent een bouwgrond aangekocht hadden in de Frans Mombaersstraat, hebben hun bouwgrond terug te koop aangeboden, omdat de dame er niet meer wou gaan wonen. Of ze het nog kwijt raken aan hun aankoopprijs zal een ander paar mouwen zijn. Mooie start van hun jonge leven.

 

Dus het zal niet verwonderen dat de mensen van Immo Willems, maar wees gerust, ook de andere makelaars, met hun handen in het haar zitten. Geen aankopen meer door potentiele klanten die bang zijn en geen verkopen meer omdat de mensen waarschijnlijk onder de nominale waarde moeten verkopen. En dit is het topje van de ijsberg, gekende gevallen van annulatie. Want wat met de mensen die niet bij een makelaar in Kortenberg binnenstappen omdat ze vrezen voor de toekomst. Dat aantal is niet gekend. Maar ze zijn er, gegarandeerd.

 

En vastgoedmakelaars zijn het begin. Want wie wil er nu investeren in bedrijven die in de getroffen zone liggen? Welke bedrijven kiezen nog voor expansie als ze straks hun personeel op straat moeten zetten omdat er een afrit van een snelweg door hun bedrijf loopt of omdat hun bedrijf binnen de uitbreidingszone van de luchthaven blijkt te liggen…. Gaat de plaatselijke supermarkt nog willen of durven uitbreiden? Gaan er zich nieuwe investeerders engageren in plaatselijke economie…

 

2040 is ver weg…. Maar het is reeds begonnen! En net daarom vragen we jullie steun in deze actie. Laten we samen onze stem horen en sterk maken zodat men in Brussel niet zomaar doet wat men wil. Enkel met jullie steun en engagement kunnen we dit hard maken. Teken onze petitie, deel de petitie met jullie vrienden, familie en kennissen in heel het land, neem deel aan onze komende acties, praat erover in je omgeving en vooral, blijf samen vechten tegen de uitbreidingsplannen van de luchthaven.

 

Burgemeesters Halle-Vilvoorde vragen Vlaams belangenconflict over Brusselse geluidsnormen

Het Toekomstforum Halle-Vilvoorde, het burgemeestersoverleg van Halle-Vilvoorde, vraagt de Vlaamse regering om een belangenconflict in te roepen ten aanzien van de eenzijdige geluidsnormen die het Brussels Hoofdstedelijk Gewest hanteert ten aanzien van overvliegende vliegtuigen. De burgemeesters wijzen hierbij op de verscherpte sanctionering ten aanzien van overtreders van deze normen die het Brussels Gewest op 1 januari 2017 wil doorvoeren.

 

In reactie op de uitbreidingsplannen van Brussels Airport vraagt het Toekomstforum dat de federale, Vlaamse en Brusselse regeringen een globaal samenwerkingsakkoord sluiten over het functioneren van de luchthaven waarin de druk op de omgeving op vlak van mobiliteit, leefmilieu en leefbaarheid op een solidaire en rationale manier wordt aangepakt. De federale regering dient daarnaast onverwijld werk te maken van een structurele en evenwichtige vliegwet voor de vliegroutes van en naar deze luchthaven. Met het gevraagde belangenconflict moet de Vlaamse regering 'voorafnames op deze vliegwet' verhinderen.

Over het functioneren van Brussels Airport moet er volgens de burgemeesters een consensus gevonden worden tussen leefbaarheid, gezondheid, woonrecht van de omwonenden, ecologie en economie. Ze verwijzen hierbij naar het feit dat Brussels Airport een belangrijke katalysator en motor is voor economische activiteiten en werkgelegenheid van de regio en een stabiel juridisch kader noodzakelijk is om de tewerkstelling en duurzame economische activiteit veilig te stellen. Het Toekomstforum juicht hierbij toe dat Brussels Airport een overleggroep wil starten waarmee een grotere participatie van alle betrokken partijen wordt beoogd en is bereid hieraan constructief mee te werken.

 

http://www.ringtv.be/video/burgemeesters-halle-vilvoorde-vragen-vlaams-belangenconflict-over-brusselse-geluidsnormen

 

Bron: RingTV

 

 

Download
Plenaire vergadering Het verslag
Plenaire vergadering.pdf
Adobe Acrobat document 273.2 KB 

Strategische Visie Brussels Airport 2040 - Burgerforum uit Kortenberg en Steenokkerzeel tegen uitbreidingsplannen

 

KORTENBERG 22/11 19:21 (BELGA)
Enkele organisaties en individuele burgers uit Kortenberg en Steenokkerzeel hebben het "Burgerforum Groene Vallei" opgericht om de krachten te bundelen tegen de uitbreidingsplannen die Brussels Airport vorige week bekendmaakte. De groep plant informatievergaderingen en een betoging en wil de nodige 15.000 handtekeningen verzamelen om hun verzet in het Vlaams parlement te kunnen verwoorden. Een Facebookpagina telt, ruim een week na de opstart, 350 fans.

 

"Het Burgerforum is opgericht door de twee actiegroepen tegen lawaaihinder Zone-S uit Steenokkerzeel en Decibel 25L uit Kortenberg, Natuurpunt Groot-Kortenberg en een aantal individuen", zegt initiatiefnemer Henk Cuypers (Decibel 25L). "We willen nog andere geledingen uit deze gemeenten bij de actie betrekken en on derhouden goede contacten met de twee gemeentebesturen."

 

Het comité richt zich in de eerste plaats tegen de plannen om de piste 25L/07R met 800 meter te verlengen in de richting van Erps-Kwerps. Dit zou zowel het dorp als delen van Steenokkerzeel onleefbaar maken. Ook het alternatief, om de langsliggende taxibaan tot aan het einde van de bestaande piste te verlengen, en de plannen om aan de zuidkant van de luchthaven een bedrijvenpark op te richten en een extra aftakking via Kortenberg naar de E40 aan te leggen vinden geen genade. Voor deze laatste projecten zou immers landschappelijk waardevol landbouwgebied moeten verdwijnen.

 

Op basis van teksten die Brussels Airport verspreidde, vermoedt Cuypers overigens dat men nog steeds overweegt om een vierde piste naast de bestaande dwarsbaan 01/19 aan te leggen.

 

Kortenberg radicaal tegen mogelijke verlenging van landingsbaan 25L

Het gemeentebestuur van Kortenberg heeft met zeer grote bezorgdheid kennis genomen van het zogenaamde ‘masterplan’ van luchthavenuitbater BAC, waarin een toekomstvisie wordt ontwikkeld voor de luchthaven van Zaventem tegen 2040.

Zonder reeds alle details van het plan te hebben bestudeerd, stelt het gemeentebestuur van Kortenberg vast dat, om op termijn de capaciteit van de luchthaven te vergroten, twee opties worden voorgesteld: één met een verlenging van de huidige startbaan 25L en één zonder die verlenging.

Het gemeentebestuur van Kortenberg verzet zich met alle mogelijke middelen tegen de optie waarbij de landingsbaan 25L met ca. 800 meter zou worden verlengd, waardoor de leefbaarheid van de hele dorpskern van Erps-Kwerps onvermijdelijk zou worden teniet gedaan.  De landingsbaan zou dan parallel liggen met een grote woonwijk en de hinder zou de volledige dorpskern onbewoonbaar maken.

Het gemeentebestuur van Kortenberg roept alle Vlaamse politieke partijen op alle bestuursniveaus op om bij de concrete besluitvorming rond dit ‘masterplan’ de denkpiste rond de verlenging van landingsbaan 25L onmiddellijk van tafel te vegen. Het gaat immers om de pure leefbaarheid van een lokale gemeenschap van 6000 mensen die onherroepelijk teniet zou worden gedaan.  De landingsbaan zou worden aangelegd, parallel met een woonwijk op een afstand van nauwelijks enkele honderden meters.  Twee gemeenten (Kortenberg en Steenokkerzeel) zouden rechtstreeks in hun elementaire functies worden bedreigd.

Bovendien kan de door BAC gewenste uitbreiding van capaciteit perfect worden gerealiseerd zonder verlenging van startbaan 25L.  Dat staat met zoveel woorden in datzelfde ‘masterplan’.  Het resultaat qua capaciteit is exact hetzelfde, mét of zonder verlenging van de startbaan.  Ook in die tweede optie moet overigens nog grondig bekeken worden of de hinder van opstijgende en landende vliegtuigen voor de betrokken gemeenten al dan niet aanvaardbaar is. Het zou absurd en onverantwoord zijn om een verlenging van een startbaan door te voeren die duizenden mensen in hun elementaire levenscomfort zou aantasten, wanneer hetzelfde resultaat bereikt kan worden zonder die ingreep.

Het gemeentebestuur van Kortenberg eist dat bij de verdere uitwerking van het ‘masterplan’ de lasten en lusten van de luchthaven rechtvaardig verdeeld worden. Dat houdt onder meer in dat niet alleen de Vlaamse Rand de ‘lasten’ van lawaai en mobiliteit moet dragen, maar dat ook het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een fair aandeel van de vluchten voor zijn rekening moet nemen.  Het voorstel om landingsbaan 25L te verlengen zou er op termijn voor zorgen dat nog méér vluchten boven de regio Kortenberg, Herent, Leuven zouden opstijgen en dat Brussel helemaal ontzien zou kunnen worden.

Het college van burgemeester en schepenen zal zo spoedig mogelijk met BAC een overleg organiseren, waarop ook de bevoegde gemeenteraadscommissie en de bewonersgroep Decibel 25L zullen worden uitgenodigd, om de plannen in detail toe te lichten en om de gelegenheid te bieden vragen te stellen.  Daarbij zullen ook andere thema’s aan bod komen, zoals de ontsluiting van de luchthaven en de toekomstvisie op bedrijventerreinen.
Bron:http://christaes.blogspot.be


Brussels Airport zal stevig uitbreiden. Dat blijkt uit het jongste strategisch plan. Een van de scenario ’s is een verlenging van de piste 25L. ‘Dit betekent vooral extra geluidshinder voor de Vlaamse Oostrand.’

De uitbater van de luchthaven, Brussels Airport Company (BAC), hoopt de komende jaren veel extra trafiek naar Zaventem te halen. Dat schrijft Het Nieuwsblad vandaag.

Knopen zijn er nog niet doorgehakt, maar een van de meest spectaculaire scenario’s zou de verlenging zijn van de piste 25L en de komst van een nieuw bedrijvenpark.

Advertentie

Momenteel plaatst BAC de laatste punten en komma’s in haar Strategisch plan 2040 waarbij Zaventem een flink stuk groter wordt. ‘BAC heeft nog geen beslissingen genomen, het plan bevat verschillende scenario’s. Het ene is al indrukwekkender dan het andere’, meldt een gezaghebbende bron.

Langste baan in Europa

Het meest in het oog springende is de mogelijke verlenging van de piste 25 L met 800 meter. Daardoor zal die piste – die vooral een landingspiste is – vaker gebruikt worden om op te stijgen.

De piste zou zich dankzij de verlenging uitstrekken over wel 4 kilometer, en wordt meteen één van de langste van Europa. BAC wil zo meer trafiek naar de luchthaven halen. ‘Tot de helft meer bewegingen’, zegt de bron.

Plan B

Of die superpiste er komt, is niet zeker. Het is alvast de optie die de voorkeur van BAC wegdraagt, maar omdat ze mogelijk op heel wat weerstand zal botsen is er een terugvalpositie.

Dat ‘plan B’ behelst alleen een extra taxibaan naast de bestaande piste. Met als groot nadeel dat de na te streven verdubbeling van de trafiek dan zeker niet gehaald wordt.

Vlakbij de piste 25L wil BAC nog een bedrijvenpark, best met een extra oprit naar de E40 langs Kortenberg.

Van de militaire luchthaven is geen sprake meer in het Strategisch plan. Niet belicht door BAC of verhuisd? Dat is niet duidelijk.

De schepencolleges van de verschillende gemeenten zouden eerstdaags als eersten worden uitgenodigd om een toelichting te krijgen over ‘2040’.

‘Dat klopt’, zegt burgemeester Jean-Pierre De Groef (SP.A) van Machelen. ‘Deze week zou BAC de schepen­colleges bij zich roepen. Maar ik en mijn collega’s hebben tot nu geen ­uitnodiging ontvangen. We zijn alvast benieuwd naar de details’.

Niet boven Brussel

Schepen Bart Nevens (N-VA) van Kortenberg maakt zich zorgen. ‘De verlenging van die piste is iets dat om de zo veel jaren terugkomt. Maar voor ons is dat is een No pasaran. Het zou het dorp Erps-Kwerps onleefbaar maken’.

Door de piste naar het oosten op te trekken hoopt BAC dat de vliegtuigen helemaal niet meer of toch zo weinig mogelijk over het Brusselse Gewest moeten. Daar gelden strenge geluidsnormen.

‘Alle last komt zo op Vlaamse Rand terecht. Brussel wordt geheel ontzien. Een oneerlijke situatie’, zegt Nevens.

Vier decibel extra

Volgens berekeningen uit het plan zouden de directe omwonenden tot vier decibel extra geluidshinder ­krijgen. Maar door de extra trafiek en de extra mogelijkheden om in ­meerdere richtingen te landen en op te stijgen zeggen actiegroepen dat er bijkomende geluidshinder zou zijn voor om en bij 100.000 Vlamingen ten oosten van Brussel.

Marc Descheemaecker, de voorzitter van de raad van bestuur van BAC, wilde gisteren geen reactie kwijt, niet over het plan en niet over de details ervan. ‘Geen commentaar’, klonk het.

Bron: De Standaard 16/11/2015
Brussels Airport 2040? Activiteiten x2

 

De luchthaven Brussels Airport heeft de ambitie om de activiteiten en het aantal jobs tegen 2040 te verdubbelen. Daarvoor zijn onder meer twee nieuwe pieren nodig en een verlenging van een (taxi)baan. De luchthaven belooft dat tegen 2040 de helft minder omwonenden geluidsoverlast zal ondervinden dan nu en start een overlegplatform op. Dat is vandaag gezegd bij de voorstelling van de "Strategische Visie 2040" van Brussels Airport.

Brussels Airport zit momenteel aan zijn piekcapaciteit (74 bewegingen per uur). Die kan de komende jaren worden uitgebreid door het baangebruik te verbeteren. Concreet wil de luchthaven ervoor zorgen dat er steeds twee banen kunnen worden gebruikt om te landen en twee om op te stijgen.

Structureel
Vanaf 2025 zijn echter structurele ingrepen nodig. Brussels Airport legt twee opties op tafel. Ofwel wordt de taxibaan naast piste 25L/07R even lang als de baan zelf, ofwel wordt de piste zelf (samen met de taxibaan) met zowat 900 meter verlengd naar het oosten. "Dit zijn de twee opties om meer capaciteit te creëren. Andere opties zijn er niet", stelde Arnaud Feist, de CEO van Brussels Airport. Hij benadrukte wel dat de luchthaven zelf "geen voorkeur heeft voor optie A of optie B". Beide leveren overigens dezelfde piekcapaciteit op (tot 93 bewegingen per uur).

40 miljoen reizigers
Met de extra capaciteit zou Brussels Airport tegen 2040 40 miljoen reizigers kunnen verwerken (tegen 23,5 miljoen in 2015). Om die mensen op te vangen, zouden er twee nieuwe pieren moeten komen (pier A west tegen 2023 en pier C tegen 2035). Er is ook een herinrichting gepland van vrachtzone Brucargo, omdat het vrachtvervoer tegen 2040 zou verdubbelen tegenover 2010, tot 925.000 ton.

Geen verdubbeling aantal vluchten
Feist benadrukte dat de verwachte groei van passagiers en cargo niet gepaard zal gaan met een verdubbeling van het aantal vluchten. Doordat er steeds grotere vliegtuigen worden ingezet en de bezettingsgraad toeneemt (tot gemiddeld 130 passagiers per vliegtuig in 2040, tegen 80 in 2010), zou het aantal vliegbewegingen veel minder snel stijgen. Met 315.000 bewegingen in 2040, zou het totale aantal bewegingen nog steeds lager zijn dan in het topjaar 2000.

Geluidshinder
Bovendien worden vliegtuigen ook almaar stiller. Feist ging er prat op dat het aantal omwonenden van de luchthaven dat geluidshinder kan ondervinden ("potentieel gehinderden") tegen 2040 bijna zou halveren tegenover 2015, zowel met optie A als optie B. Inwoners van Humelgem, Zaventem Dorp, Diegem en Machelen zouden wel meer geluid te verwerken krijgen.

Jobs
Wat de jobs betreft, zou het aantal directe en indirecte banen op de luchthaven toenemen van 60.000 vandaag, naar 75.000 in 2020 en zelfs 120.000 in 2040. Brussels Airport plant ten slotte een nieuw bedrijvencomplex in het hart van de luchthaven. Het pleit ook voor een nieuwe, rechtstreekse toegangsweg tot de luchthaven vanop de E40 Brussel-Leuven.

"We brengen vandaag een nieuwe visie naar voren, met als doel meer welvaart, meer jobs en meer connectiviteit te creëren", aldus de CEO van Brussels Airport. "We willen in een brede dialoog samen zoeken naar de best mogelijke manier om dat te doen." Daarom werd Forum2040 gelanceerd, waarin de luchthaven in dialoog wil gaan met alle betrokkenen over de plannen. De bedoeling is om met vijftig à zestig omwonenden, experten, organisaties... in januari van start te gaan.

"Moed"
"Sommigen hadden woensdag hun oordeel al klaar", nadat een deel van de plannen in de pers was uitgelekt, hekelde luchthavenvoorzitter Marc Descheemaecker. De strategische visie is volgens hem echter genuanceerder dan er geschreven werd. "Ik ken maar weinig bedrijven die de moed zouden hebben om hun langetermijnplannen te projecteren", klonk het.

"We roepen op om de komende dagen de slogans achterwege te laten en rond één tafel te verzamelen om de dialoog aan te gaan" over de toekomst van de luchthaven, vulde Feist aan.

Bron; VTM nieuws 17/11/2016


Nieuwe 'superpiste' wordt 4 kilometer lang: Zaventem wil fors uitbreiden

Als het van Brussels Airport afhangt, gaan ze uitbreiden. Sterk uitbreiden, want volgens het nieuwe Strategisch Plan zou één piste verlengd worden, waardoor het aantal bewegingen op die baan met de helft kan stijgen. Een droomscenario, want het plan moet nog goedgekeurd worden. En dat botst ongetwijfeld op de gemeenten van de Vlaamse Rand, die nog meer geluidsoverlast te slikken zouden krijgen.

Elk jaar vertrekken dik 24 miljoen reizigers van en naar Brussels Airport. De luchthaven zelf ziet blijkbaar nog ruimte voor groei. Dat lijkt de teneur van het 'Strategisch Plan 2040' dat de luchthaven opstelde en dat Het Nieuwsblad kon inkijken. Er zijn grootse plannen, zo blijkt, met onder andere één 'superpiste', een landingsbaan die met één vijfde verlengd zou worden.

Specifiek gaat het om piste 25L. Momenteel wordt die vooral als landingsbaan gebruikt, maar volgens het plan zou ze 800 meter langer worden. Dat zou meteen de langste piste van Europa zijn. Dat moet dan weer extra vliegbewegingen opleveren. "Tot de helft meer", zegt de bron van Het Nieuwsblad, vooral vliegtuigen die opstijgen. Maar da's dus nog niet beslist, want extra vluchten boven Brussel, da's aan een puzzel toevoegen die al extreem complex is.

Overlast in de Vlaamse Rand

Omdat de Brusselse (nacht)-vluchtnormen zo streng zijn, zou er dus uitgeweken worden naar de Vlaamse Rand. Schepen Bart Nevens (N-VA) van Kortenber die ook in de loop van de week het plan zal inkijken, is niet verbaasd, maar maakt zich wel zorgen. “De verlenging van die piste is iets dat om de zoveel jaar ­terugkomt. Maar voor ons is dat no pasaran. Het zou het dorp Erps-Kwerps onleefbaar maken.”

Vooral dat door de piste naar het Oosten te trekken, Brussel vermeden wordt en de geluidsoverlast vooral in de Vlaamse Ran valt, is moeilijk voor Nevens. “Alle last komt zo op de Vlaamse Rand terecht en Brussel wordt geheel ontzien. Een oneerlijke situatie”, zegt Nevens. Het plan wordt de komende weken voorgelegd aan de schepencolleges van de omringende gemeenten.

 

Bron: http://newsmonkey.be

 

 


UITBREIDINGSPLANNEN BRUSSELS AIRPORT BAREN INWONERS GROTE ZORGEN

"Einde landbouwbedrijf als landingsbaan verlengd wordt"

Al drie generaties teelt de familie Van Hamme grondwitloof in de Curegemstraat in Erps-Kwerps, maar nu dreigt het landbouwbedrijf te moeten verdwijnen. Oorzaak? De plannen van de luchthaven om start- en landingsbaan 25L met 800 meter te verlengen in oostelijke richting. Daardoor moet vermoedelijk de helft van de percelen van Rudi Van Hamme verdwijnen. "Dit is heel pijnlijk", klinkt het.

Zijn grootvader begon er tientallen jaren geleden mee, zijn vader nam het nadien over en vandaag staat Rudi Van Hamme aan het hoofd van het gelijknamige landbouwbedrijf in de Curegemstraat in Erps-Kwerps. "Wanneer ik binnen enkele jaren met pensioen ga, wil mijn zoon het landbouwbedrijf overnemen", klinkt het trots. Maar of het effectief zo ver zal komen, heeft de landbouwersfamilie niet in eigen handen.

Alles opdoeken

Gisteren geraakte namelijk bekend dat de luchthaven plannen heeft om haar start- en landingsbaan 25L met 800 meter te verlengen in de richting van Erps-Kwerps. "Als die plannen doorgevoerd worden, dan kan ik alles hier opdoeken", luidt het bij Rudi Van Hamme. "Ongeveer de helft van mijn percelen ligt in de zone die mogelijk voor de verlenging moet dienen. Als ik die gronden moet afstaan, dan is het einde verhaal. Met de helft van de percelen kan ik niet meer werken."

Verhuizen geen optie

Met het hele landbouwbedrijf verhuizen, is volgens Rudi Van Hamme ook geen optie. "Tientallen jaren hebben we alles hier opgebouwd. Je kan dat allemaal niet zomaar opnemen en ergens anders neerpoten, hé. Ik ken mijn gronden door en door. Hoe ik moet bemesten, waar ik wat kan telen, ... Het duurt jaren om dat elders weer op te bouwen. Neen, een verlenging betekent het einde van drie generaties landbouwbedrijf én de toekomst van mijn zoon als landbouwer. Dit uitbreidingsplan is trouwens een bedreiging voor de helft van Erps, maar daar lijkt niemand rekening mee te houden. En dat allemaal omdat ze in Brussel geen vliegtuigen over hun hoofden willen hebben."

Onleefbaar

Ook Jos Mertens, die al sinds 1981 in de Curegemstraat woont, vreest dat de buurt onleefbaar wordt als de landingsbaan verlengd wordt. "Vliegtuigen die opstijgen in je achtertuin, daar kan je niet mee leven", meent hij. "Als ze me willen onteigenen, dan zullen ze met veel geld op de proppen mogen komen. Het pijnlijkste aan dit alles is dat wij, omwonenden die nooit klaagden over de luchthaven, niets in de pap te brokken hebben tegen deze plannen."

Burgemeester Chris Taes (CD&V) liet in het verleden al weten tegen de verlenging van de landingsbaan te zijn, maar wil de plannen eerst inkijken alvorens hierop te reageren. Behalve een verlenging van piste 25L, wordt er in de Strategische Visie Brussels Airport 2040 ook gewag gemaakt van een nieuw bedrijvenpark op het grondgebied van Kortenberg. Dat zou ontsloten worden via een nieuwe weg naar de E40, waar ter hoogte van Everberg een nieuw afrittencomplex moet komen. Vandaag geeft Brussels Airport meer uitleg over al die plannen en worden ook de omliggende gemeenten uitgenodigd.

Bron HLN 17/11/2016