Burgerforum Vlaanderen


INFOAVOND UITBREIDINGSPLANNEN LUCHTHAVEN : donderdag 20 april 20u Zaal Ons Huis Sterrebeek.

 Burgerforum  Vlaanderen  

 

 

Wie zijn wij? 

We zijn een onafhankelijke groepering, los van iedere partijpolitieke strekking, samengesteld uit vrijwilligers actief in de bewonersgroepen van Kortenberg (Decibel 25L), Steenokkerzeel (Zone S) en Sterrebeek (Sterrebeek 2000), en mensen actief in de Natuurpunt - afdelingen van de luchthavenregio die te samen met andere mondige burgers willen ageren tegen de uitbreidingsplannen van de luchthaven van Zaventem, Brussels Airport. 

Die uitbreidingsplannen staan opgesomd en uiteengezet in het Masterplan 2040, de Strategische Visie 2040

 Met een stappenplan waar eerst de huidige banen "geoptimaliseerd worden", dat betekent dat de dwarspiste richting Sterrebeek, Tervuren veel meer zal gebruikt worden, wil de luchthaven tegen 2025 ofwel de taxibaan aan de 25L verlengen, ofwel de baan 25L verlengen met 900 meter. De bedoeling is om tegen 2040 het aantal passagiers te verdubbelen tot 40 miljoen op jaarbasis.

 Daarnaast wil de luchthaven een nieuw op- en afrittencomplex op de E40 aanleggen om een rechtstreekse aftakking naar de luchthaven te realiseren.  Dan krijgen we er weer een drukke verkeersader bij door onze gemeenten.

Wat doen we?

Het Burgerforum  wil een open dialoog voeren met alle  betrokkenen, zowel de uitbaters van de luchthaven, de omliggende en getroffen gemeenten, en vooral de plaatselijke inwoners. We zien het als onze plicht de omwonenden in de luchthavenregio te informeren over wat er letterlijk en figuurlijk boven ons hoofd hangt.

 We zijn zeker niet tegen de luchthaven maar wel tegen elke fysieke uitbreiding van de luchthaven, tegen onvoorwaardelijke groei van de luchthaven en voor een gezond evenwicht tussen economie, ecologie en leefbaarheid .

Hoe doen we dit?

Onze acties bestaan uit het organiseren van een petitie om zo voldoende spreekkracht te krijgen om naar de beleidsvoerders te stappen. 

We hebben een website gebouwd waar we alle info up-to-date invoeren zodat de geïnteresseerden op de hoogte van de laatste stand van zaken. 

We gebruiken facebook om rechtstreeks contact met de omwonenden te houden, om de discussie aan te wakkeren en om snel op de bal te kunnen spelen met diverse info. 

We organiseren infoavonden om de omwonenden te informeren over de uitbreidingsplannen van de luchthaven en om hen te sensibiliseren voor acties.

 Op korte en middellange termijn plannen we diverse acties om de uitbreiding van de luchthaven een halt toe te roepen.

 Wie doet dit?

Iedereen die denkt een steentje te kunnen bijdragen aan hetgeen we willen bereiken, die mee wil werken aan praktische zaken die bij actievoeren komen kijken, iedereen die zijn of haar ideeën omtrent dit thema wil delen met de achterban, iedereen is welkom als vrijwillig actief lid van ons burgerforum.

 

 Laat ons kiezen voor het gezond evenwicht tussen de ontwikkeling van onze streek, met respect voor de leefbaarheid van onze dorpen en het behoud van de open ruimte. 

 We houden je hier op de hoogte van de evolutie van de uitbreidingsplannen van de luchthaven en natuurlijk ook van ons verzet tegen deze plannen die onze streek onleefbaar dreigen te maken.